. . . pretože prevencia je lepšia ako následok . . .

Počas praxe som riešil mnoho prekážok spojených s BOZP, a tu sú oblasti s ktorými rozhodne mám skúsenosti a viem Vám ich pomôcť nastaviť a vylepšiť.
Je to napríklad. . .


 • Systém 5S Štandardov v interiéry a exteriéry ;

 • Strojná bezpečnosť;

 • Podmienky a manažment VZV a NZV;

 • Vizualizácie podláh, stien, únikových ciest, pracovísk, východov a pod;

 • Vizualizácia BOZP prvkov, OOPP, pravidiel, inštrukcií a príkazov;

 • Manažment bezpečnostných nožov a prípravkov;

 • Ergonómia pri práci, dizajn, bezpečný prístup, nástroje a pod.;

 • Pracovné stanice, platformy;

 • Bezpečnosť regálových systémov vo všeobecnosti;

 • BOZP v oblasti elektrických zariadení;

 • Uskladnenie a manipulácia s chemickým látkami, manažment, legislatívny pohľad na vec;

 • Spôsoby značenia, nebezpečných priestorov, vyhradených zón, špeciálnych pracovísk a úložísk;

 • Systém manažovania hlučnosti a vibrácií zo strojných zariadení a nástroje na ich redukciu;

 • Kontrola dodávateľov a riešenia kontroly dodržiavania Vašej bezpečnosti;

 • Environmentálna bezpečnosť a manažment;

 • Riešenie nebezpečných situácií, úrazov, skoro-udalostí a dohľad na implementáciu nápravných opatrení;

 • Povedomie BOZP vo všeobecnosti;

 • Rozvíjanie povedomia o nutnosti poskytnutia prvej pomoci;