. . .pretože prevencia je lepšia ako následok . . .

Úvod

Školenia BOZP a OPP v Nitrianskom kraji?

Nieje problém!!

Rád Vám pomôžem vybudovať funkčný systém BOZP a OPP, ktorý si vyžaduje legislatíva SR a ktorý Vám zabezpečí veľmi dobrú úroveň bezpečnosti práce na vašich pracoviskách. Úlohou takéhoto systému je chrániť zamestnancov zastrešením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnanca tak aj zamestnávateľov pred sankciami štátnych úradov a recidívou pri pracovných úrazoch, chorobách z povolania a pod.

Je lepšie sa raz presvedčiť ako navždy ľutovať......